روکش استخر / طراحی و ساخت استخر و ویلا / استخر فایبرگلاس ما پروژه شما را زیباتر می کنیم آب در سرزمین ایران ، به لحاظ شرایط ویژه جغرافیایی و نوع نگرش و جهان بینی حاکم بر ذهن و اندیشه مردمانش ، پیشینه ای غنی دارد. ارزش های وجودی آب تنها از نوع زیبایی شناختی نبوده بلكه به عمیق ترین و درونی ترین بخش طبیعت ما باز می گردد. نقش آب در شکل گیری نخستین زیستگاه های انسانی پاسخی است به یك نیاز زیستی. اما وقتی فراتر از یك نیاز، خانه سازی و بنای مجموعه های مسكونی بار فرهنگی می گیرد، معماری پدید می آید و آب در زندگی انسان جایگاه هنری پیدا می کند و از خلاقیت هنرمندان و معماران مایه می گیرد. در ایران باستان عزیزمان آب پیام آور روشنایی و پاکی به شمار می رفت و از ارزش زیادی برخوردار بود. این مایع حیاتی بین مردمان ما قدر و منزلتی والا داشته است.آب در هر خانه جدا از تمام کاربردهایش، حس اطمینان ایجاد می‌کرد.در معماری ایرانی از حوض به‌دلیل انعکاس تصویر خانه در خود استفاده می شد ، و همچنین فضا را نیز بزرگ‌تر نشان می‌داد است. امروزه با الهام از همان روش سنتی معماری ایرانی، استفاده از استخر سونا و جکوزی در برخی از خانه های مجلل تبدیل به یکی از الزامات بی قید و شرط شده است به طوریکه برخوردار بودن ساختمان در ایران از منابع امکاناتی نظیر استخر به عنوان یکی از شاخص های رفاهی و امکانات زیبای ساختمان مطرح است. با این توضیح کوتاه از اهمیت آب و حضورش به شکل های مختلف در معماری ایرانی به هدف اصلی گروه استخرسازان ایران که همانا ایجاد رفاه بیشتر و تجلی زیبایی به پروژه های معماری ایرانی است اشاره می کنیم. ما، گروه استخرسازان ایران فعالیت خود را در زمینه ساخت استخر سونا جکوزی شروع کردیم تا زیبایی را با الهام از گذشته و به سبکی مدرن برای شما و کشورمان ایجاد کنیم. این هدف ماست و برای آن تلاش می کنیم. جهت طراحی و ساخت استخر سونا جکوزی می توانید به ما چه قبل از شروع و چه بعد از اتمام و تحویل آن اعتماد نمایید.برای دریافت مشاوره،استعلام قیمت و هماهنگی جهت بازدید از پروژه شما و شروع همکاری با ما تماس بگیرید. 09023645433 09395010624 09123645433 http://www.estakhrsazaniran.ir 2020-09-25T14:35:44+01:00 text/html 2020-08-17T06:37:08+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده استخر فایبر گلاس http://www.estakhrsazaniran.ir/post/53 <div class="theme-designer-com-post-text"><div class="matlab"> <div style="text-align: center;"><br></div><a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/" target="" title=""><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><b>استخر فایبرگلاس</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><b><br></b></font></div></a><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; font-family: iranyekanwebbold; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(28, 39, 109); margin: 7.5pt 0cm; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span style="font-size: 16.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">معرفی استخر فایبر گلاس</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.5pt; font-family: iranyekanwebbold, serif;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 15pt; text-align: justify; line-height: 26.25pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style=""><u style=""><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">گروه تخصصی استخر سازان ایران&nbsp; :&nbsp; <a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/" style="">استخر پیش ساخته<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;iranyekanwebregular&quot;,&quot;serif&quot;" lang="EN-US"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></a></span></u></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular" lang="FA"><a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/">فایبر گلاس</a> بدلیل اینکه به صورت یکپارچه </span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular" lang="FA">از جنس <a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/">فایبرگلاس</a> ساخته می شود دیگر نیازی</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular" lang="FA">به ماده آب بند برای آب بندی نداشته ،</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:iranyekanwebregular; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:iranyekanwebregular" lang="FA">این نوع از استخر</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular" lang="FA">های پیش ساخته</span></b><b style=""><span style="font-size: 10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular" lang="FA">برای ایجاد استخر بر روی زمین و پشت بام ها گزینه مناسبی هستند. </span></b><b style=""><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;iranyekanwebregular&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 15pt; text-align: justify; line-height: 26.25pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;iranyekanwebregular&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/" target="_blank"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">استخر فایبر گلاس</span></a></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;iranyekanwebregular&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular" lang="FA">در شکل ها و با کیفیت متریال متنوع و طراحی های خاص می تواند تولید شود و با وجود</span></b><b><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular" lang="FA">دارا بودن خواص مکانیکی منحصر بفرد از صرفه اقتصادی قابل توجهی نیز برخوردار</span></b><b><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular" lang="FA">است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;iranyekanwebregular&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 15pt; text-align: justify; line-height: 26.25pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style=""><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:iranyekanwebregular" lang="FA">یکی از مقاوم ترین مصالح موجود برای ساخت مخازنی که در معرض صدمات ناشی از حرارت و اسید هستند ماده فایبرگلاس است به عنوان مثال</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular" lang="FA">سینک های آزمایشگاهی ضد اسید پلیمری نمی توانند از <a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/">پلی اتلین</a> ساخته شوند</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:iranyekanwebregular; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:iranyekanwebregular" lang="FA">زیرا</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:iranyekanwebregular; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:iranyekanwebregular" lang="FA">اسید به سرعت با پلی اتلین واکنش نشان داده و سبب خوردگی می شود</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b style=""><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:iranyekanwebregular; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:iranyekanwebregular" lang="FA">و در این موارد از <a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/">فایبر گلاس<span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></a>استفاده می کنند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(28, 39, 109); text-align: justify;"><b><span dir="LTR"><img src="http://uupload.ir/files/2us3_فایبر_استخر.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(28, 39, 109); text-align: justify;"><b><span dir="LTR"><img src="http://uupload.ir/files/drye_استخر_پیش_ساخته.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> <br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(28, 39, 109); text-align: justify;"><b><span dir="LTR"><img src="http://uupload.ir/files/6ym1_استخر_فایبر_گلاس.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(28, 39, 109); text-align: justify;"><b><span dir="LTR"><br></span></b></p></h2></div><div style="text-align: center;"><h2 dir="RTL" style="text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="" size="5" color="#3333ff"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">مزایای استخر فایبر گلاس پیش ساخته</span><span dir="LTR" style="font-family: iranyekanwebbold, serif;"></span></font></h2> <ul><li style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#333333">&nbsp; </font></span></span></b><font color="#333333"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">یکی از مزایای اصلی استخر پیش ساخته فایبرگلاس</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">مدت زمان نصب و راه اندازی کوتاه آن در مقایسه با استخرهای بتنی و سنتی است به طوریکه ساخت استخر فایبرگلاس</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">از زمان شروع تا راه اندازی بین 7 تا 15 روز زمان لازم است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">از دیگر مزایای این نوع از استخر های پیش ساخته هزینه های اندک نگهداریری آنهاست، به طور کلی </span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">هزینه های نگهداری استخر ها بالا می باشد</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">اما استخر فایبر گلاس در مقایسه با استخر های سنتی با توجه به متریال استفاده شده رسوب نمی گیرد و بنابراین هزینه نگه داری آن کمتر است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">استخر های</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پیش ساخته فایبرگلاس دارای دوام و طول عمر طولانی نسبت به استخرهای بتنی با پوشش سرامیک و یا سیمان و پلاستر هستند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">آب بندی صد درصد از خصوصیات این استخر های پیش ساخته است.</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">نشت آب یکی از مشکلاتی است که استخر داران با آن دست پنجه نرم می کنند تا جایی که</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">گاهی</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">مالک را مجبور به خالی کردن استخر می نماید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">استخر های پیش ساخته فایبر گلاس دارای پله ها و سکوهای زیبا و کاربردی برای ورود و استراجت هستند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">این نوع از استخر ها قابلیت ترمیم بالایی دارند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">7.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پوشش صیقلی</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">و عدم وجود تخلل در سطح استخر</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پیش ساخته</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">فایبرگلاس خاصیت ضد جلبک به این استخر می دهد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">8.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">استخر فایبرگلاس در برابر مواد اسیدی و دیگر مواد شیمیایی خورنده مقاومت دارد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">9.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">وجود سطح نهایی صاف و بدون گوشه</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">در استخر های پیش ساخته فایبرگلاس علاوه برافزایش زیبایی نظافت استخر را آسان می نماید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><font color="#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></span></b></li></ul> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png"></div> </div> </div> <br> text/html 2020-02-11T05:06:39+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده پروژه جناب عبدی #روکش_استخر http://www.estakhrsazaniran.ir/post/52 <div style="text-align: center;"><div>پروژه جناب عبدی #روکش_استخر</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8owg_دستگاه_جمع_کننده_روکش_استخر.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/gbif_استخر.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3avj_استخر_سازان_ایران.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ac87_روکش_استخر_استخر_سازان_ایران.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lexu_روکش_استخر.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-01-10T15:36:48+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده پروژه شهریار 1398/10/20 http://www.estakhrsazaniran.ir/post/51 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png" style="max-width: 570px; max-height: 570px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><a href="https://www.instagram.com/estakhrsazaniran/" target="" title="اینستاگرام استخرسازان ایران" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://perabellfoodbar.com/wp-content/uploads/2018/05/instagram-new-2016-logo-D9D42A0AD4-seeklogo.com_.png" alt="" style="max-width: 570px; max-height: 570px;"></a></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5kt_روکش_استخر.jpg" alt=""></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hjxv_دستگاه_جمع_کننده_روکش_استخر.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-01-09T16:05:37+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده استفاده از روکش استخر در زمستان http://www.estakhrsazaniran.ir/post/50 <p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">یکی از نگرانی های صاحبان استخر دمای یخبندان است. زیرا انجماد باعث ترکیدگی لوله ها و اتصالات میگردد و این ترکیدگی هزینه های تعمیر بسیار گرانی دارد. حتی در مناطقی که زمستان به شکل باران و باد شدید است این شرایط برای استخر شما مناسب نیست.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; margin: 0px 0px 10px; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); font-size: 15px; font-family: IranSans; color: rgb(51, 51, 51);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/euzz_کاور_استخر.jpg" alt=""></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">همه چیز بستگی به جایی که شما زندگی میکنید دارد. اگر در جایی زندگی می کنید که منطقه سرد سیر است قبل از شروع انجماد و رسیدن دمای استخر به دمای یخ زدگی (صفر درجه سانتیگراد) باید لوله ها و مسیرهای آبی را ببندید. اگر هوا به طور ناگهانی سرد شد برای جلوگیری از یخ زدگی حدود 24 ساعت پمپ استخر خود را روشن بگذارید.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">قبل از بستن استخر آن را تمیز کنید.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">آب استخر را از هر گونه جسم خارجی مانند برگ درخت تمیز کنید. زیرا در زمستان آب راکد است و هیچ مواد شیمیایی برای تمیزی به آن اضافه نمی شود و احتمال آلودگی بیشتر است.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">تجهیزات داخل استخر مانند نردبان، اسباب بازی و امثال آن را از استخر خارج کنید و در جای دیگری نگهداری کنید.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify;">اطمینان حاصل کنید که درصد مواد شیمیایی استخر از جمله کلر، ph&nbsp;و قلیایی در سطح استاندارد باشد. اگر خودتان نتوانستید، نمونه آب را به فروشگاههای معتبر ببرید تا مقدار آن را بسنجند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify;">سطح آب را کاهش دهید.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify;">سطح آب استخر را تا حدود 20 سانتیمتر از لبه ها پایین بیاورید تا در صورت سرمای شدید کاشی ها نشکند.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0pjl_روکش_استخر.jpg" alt=""></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify;">در زمستان همه ی لوله کشی ها، پمپ، سیستم گرمکن، فیلتر و.... بهتر است از آب خالی شود. برای اینکار می توانید از فشار باد استفاده کنید و ترجیحا در مسیر لوله ها ضد یخ قرار گیرد. پس از اینکه غلظت مواد داخل آب را تنظیم کردید برای جلوگیری از ورود برگ درختان، گرد و غبار، حشرات و حیوانات خانگی از&nbsp;<span style="-webkit-text-stroke-color: transparent; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-weight: 700;">کاور ( روکش استخر ) روی سطح استخر</span>&nbsp;استفاده کنید. یکی از گزینه های قابل اعتماد&nbsp;<span style="-webkit-text-stroke-color: transparent; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-weight: 700;">کاور استخری</span>&nbsp;می باشد . این&nbsp;<span style="-webkit-text-stroke-color: transparent; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-weight: 700;">کاور استخرها</span>&nbsp;در گروه <span style="-webkit-text-stroke-color: transparent; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-weight: 700;">&nbsp;استخر سازان ایران</span>&nbsp;با&nbsp;<span style="-webkit-text-stroke-color: transparent; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-weight: 700;">جمع کننده ی روکش استخر دستی</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="-webkit-text-stroke-color: transparent; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-weight: 700;">جمع کننده ی روکش استخر اتوماتیک</span>&nbsp;تولید می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify;">امیدواریم با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">کاور استخر ؛ استخر سازان ایران&nbsp;</span>زمستان خوبی داشته باشید.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><a href="https://www.instagram.com/estakhrsazaniran/ر" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://perabellfoodbar.com/wp-content/uploads/2018/05/instagram-new-2016-logo-D9D42A0AD4-seeklogo.com_.png" alt="" style="max-width: 570px; max-height: 570px;"></a></p> text/html 2020-01-09T05:00:05+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده روکش استخر سرپوشیده http://www.estakhrsazaniran.ir/post/49 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/estakhrsazaniran/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://perabellfoodbar.com/wp-content/uploads/2018/05/instagram-new-2016-logo-D9D42A0AD4-seeklogo.com_.png" alt="" style="max-width: 570px; max-height: 570px;"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;">گرم نمودن استخر سرپوشیده بدون روکش، مانند گرم کردن خانه بدون سقف می باشد. در استخرهای سرپوشیده، تبخیر یکی از اصلی ترین عوامل اتلاف انرژی می باشد و برای کنترل رطوبت محیط و جلوگیری از پوسیدگی سریع اتصالات، درب و پنجره و جلوگیری از ایجاد محیط مناسب برای رشد باکتری و قارچها نیاز به سیستم تهویه مطبوع مناسب می باشد که کارکرد این سیستم به همراه تبخیر آب، هزینه بالایی را برای نگهداری استخر ایجاد می نماید بگونه ای که در بسیاری از مجتمع های مسکونی بدلیل هزینه بالای نگهداری، از استخر استفاده نمی نمایند، لذا برای کاهش تبخیر آب و جلوگیری ازبوجود آمدن قارچ و باکتری در محیط اطراف استخر وافزایش طول عمر تاسیسات و هزینه هایی که صرف راه اندازی و نگهداری از سیستم تهویه مطبوع میگردد، استفاده از روکش استخر ایرانیان توصیه می شود تا علاوه بر بوجود آوردن محیطی مطبوع و بهداشتی در اطراف استخر، هزینه نگهداری استخر نیز بطور محسوسی کاهش یابد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/f7ta_کاور_استخر_سرپوشیده.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j95_روکش_استخر_سرپوشیده.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;مزایای استفاده از روکش استخر سرپوشیده استخر سازان ایران :</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">کاهش نرخ تبخیر آب تا میزان ۸۰% و صرفه جویی در مصرف آب</div><div style="text-align: justify;">صرفه جویی در مصرف انرژی برای گرم نمودن استخر تا میزان حداقل ۷۰%</div><div style="text-align: justify;">صرفه جویی در مصرف انرژی برای تهویه استخرهای سرپوشیده</div><div style="text-align: justify;">تقلیل کارکرد موتور تصفیه خانه و کاهش مصرف انرژی</div><div style="text-align: justify;">کاهش مصرف مواد شیمیایی ضد عفونی کننده</div><div style="text-align: justify;">جلوگیری از ورود آلودگی و اجسام خارجی به استخر</div><div style="text-align: justify;">سبک بودن روکش و حمل و نقل آسان آن</div><div style="text-align: justify;">قابلیت تولید در تمامی ابعاد، متناظر با اندازه استخر به انتخاب مشتری</div><div style="text-align: justify;">سهولت در باز و بسته نمودن روکش و مقاوم در برابر اشعه UV آفتاب</div><div style="text-align: justify;">کاهش رطوبت محیط در استخرهای سرپوشیده و افزایش طول عمر تاسیسات و جلوگیری از رشد باکتری و قارچ در محیط اطراف استخر</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/a2sy_کاور_استخر_سرپوشیده.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ptse_روکش_استخر_سرپوشیده.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-22T20:38:47+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده نحوه استفاده از روکش استخر در زمستان http://www.estakhrsazaniran.ir/post/48 <p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9ylf_روکش_استخر.jpg" alt=""></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><br></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ouob_کاور_استخر.jpg" alt=""></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">یکی از نگرانی های صاحبان استخر دمای یخبندان است. زیرا انجماد باعث ترکیدگی لوله ها و اتصالات میگردد و این ترکیدگی هزینه های تعمیر بسیار گرانی دارد. حتی در مناطقی که زمستان به شکل باران و باد شدید است این شرایط برای استخر شما مناسب نیست.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">همه چیز بستگی به جایی که شما زندگی میکنید دارد. اگر در جایی زندگی می کنید که منطقه سرد سیر است قبل از شروع انجماد و رسیدن دمای استخر به دمای یخزدگی (صفر درجه سانتیگراد) باید لوله ها و مسیرهای آبی را ببندید. اگر هوا به طور ناگهانی سرد شد برای جلوگیری از یخزدگی حدود 24 ساعت پمپ استخر خود را روشن بگذارید.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">قبل از بستن استخر آن را تمیز کنید.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">آب استخر را از هر گونه جسم خارجی مانند برگ درخت تمیز کنید. زیرا در زمستان آب راکد است و هیچ مواد شیمیایی برای تمیزی به آن اضافه نمی شود و احتمال آلودگی بیشتر است.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">تجهیزات داخل استخر مانند نردبان، اسباب بازی و امثال آن را از استخر خارج کنید و در جای دیگری نگهداری کنید.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify;">اطمینان حاصل کنید که درصد مواد شیمیایی استخر از جمله کلر، ph&nbsp;و قلیایی در سطح استاندارد باشد. اگر خودتان نتوانستید، نمونه آب را به فروشگاههای معتبر ببرید تا مقدار آن را بسنجند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify;">سطح آب را کاهش دهید.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify;">سطح آب استخر را تا حدود 20 سانتیمتر از لبه ها پایین بیاورید تا در صورت سرمای شدید کاشی ها نشکند.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify;">در زمستان همه ی لوله کشی ها، پمپ، سیستم گرمکن، فیلتر و.... بهتر است از آب خالی شود. برای اینکار می توانید از فشار باد استفاده کنید و ترجیحا در مسیر لوله ها ضد یخ قرار گیرد.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify;">از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">کاور روی استخر</span>&nbsp;استفاده کنید. پس از اینکه غلظت مواد داخل آب را تنظیم کردید&nbsp; از ورود برگ درختان، گرد و غبار، حشرات و حیوانات خانگی جلوگیری کنید. از&nbsp;<span style="-webkit-text-stroke-color: transparent; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-weight: 700;">روکش استخر</span>&nbsp;استفاده کنید.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify;">یکی از گزینه های قابل اعتماد&nbsp;<span style="-webkit-text-stroke-color: transparent; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-weight: 700;">کاور استخری</span>&nbsp;می باشد که نایلونی بوده و توسط قلاب هایی دراطراف استخر محکم می شود. این&nbsp;<span style="-webkit-text-stroke-color: transparent; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-weight: 700;">کاور استخرها</span>&nbsp;در مجموعه&nbsp;<span style="-webkit-text-stroke-color: transparent; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-weight: 700;">استخر سازان ایران</span>&nbsp;با&nbsp;<span style="-webkit-text-stroke-color: transparent; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-weight: 700;">جمع کننده ی روکش استخر دستی</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="-webkit-text-stroke-color: transparent; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; font-weight: 700;">جمع کننده ی روکش استخر اتوماتیک</span>&nbsp;تولید می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify;">امیدواریم با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">&nbsp;استخر سازان ایران</span>&nbsp;زمستان خوبی داشته باشید.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png"></p> text/html 2019-12-22T07:59:17+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده انتخاب بهترین فیلتر برای استخر http://www.estakhrsazaniran.ir/post/47 <div style="text-align: center;"><img src="https://www.fardco.com/wp-content/uploads/2018/09/article00000000000000048.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;">گروه استخر سازان ایران انتخاب بهترین فیلتر برای استخر بهترین فیلتر استخر کدام است؟ عوامل موثر در انتخاب فیلتر استخر کدام‎اند؟ انواع فیلترهای استخر کدام‎اند و عملکرد هر یک به چه صورت است؟ مزایا و معایب هر یک از فیلترها چیست؟ “بهترین فیلتر استخری کدام است؟” این سوالی است که با توجه به نیازهای هر استخر باید به آن پاسخ داده شود. فاکتورهای بسیاری وجود دارند که باید پیش از انتخاب بهترین فیلتر به آن‏ها توجه شود. فاکتورهایی مانند سایز استخر، حصارکشی اطراف استخر، شرایط فصلی آب و هوا، کثرت استفاده و بار استحمامی. می‏دانیم که وظیفه فیلتر، پالایش آب است. میزان جذب باکتری و فضولات بر حسب میکرون اندازه‏ گیری می‏شود و برای هر نوع فیلتر، متفاوت است. هر ۱ میکرون معادل ۲۵۰۰۰/۱ اینچ است. برای درک بهتر، خوب است بدانید که هر تار موی انسان، ضخامتی بین ۳۰ تا ۱۲۰ میکرون دارد. با وجود اینکه کلر، باکتری‏ها را از بین می‏برد، اما باکتری‏های مرده باید فیلتر شوند. یک فیلتر نامناسب، سبب کدرشدن آب می‏گردد و حتی اگر میزان پاکی و سطح کلر از لحاظ فنی مناسب باشد، تمایلی به شنا در آب کدر، وجود نخواهد داشت. انواع فیلترهای استخر فیلتر کارتریجی (Cartridge Filter): فیلتر کارتریجی نوعی فیلتر استوانه‏ای از جنس مواد پلیسه‏ دار است که این پلیسه‏ ها سبب افزایش مساحت فیلتر می‏شوند. این نوع از فیلترها فضولات به اندازه ۱۰ تا ۱۵ میکرون را جذب می‏کنند و با تعمیر و نگه‏داری بسیار آسان، آب را به خوبی پالایش می‏کنند. هر فیلتر به طور معمول باید یک بار در سال تعویض گردد و هزینه تعویض به سایز و مساحت کارتریج بستگی دارد. مزایا – تعمیر و نگه‏داری بسیار آسان – تعویض سالیانه کم ‏هزینه معایب اگر آب استخر دارای کدورت یا جلبک باشد، این فیلترها هنگام انجام عمل پالایش، به سرعت دچار انسداد می‏شوند و هر چند ساعت یک بار باید شسته شوند. فیلتر شنی (Sand Filter): این نوع از فیلترها با استفاده از شن، ناخالصی‏های به اندازه ۲۰ تا ۴۰ میکرون را از آب استخراج کرده و فضولات را جمع می‏نمایند. هنگامی که فضولات مجتمع می‎شوند، فیلتر نیاز به پس‏شویی (Backwash) دارد. تعمیر و نگه‏داری این فیلترها بسیار آسان است و شن درون آن‏ها به طور معمول، هر ۳ تا ۴ سال نیاز به تعویض دارد. فیلتر شنی، سنگین و حجیم است. مزایا – شتسشوی بسیار آسان معایب – عدم کارایی مناسب در استخرهای دارای کدورت و جلبک فیلتر دیاتومه (Diatomaceous Earth Filter): این نوع فیلتر دارای یک شبکه‏ بندی داخلی است که با پودر خاک دیاتومه پوشیده شده است و قابلیت حذف فضولات به اندازه ۲ تا ۵ میکرون را دارد. پس‏شویی فیلتر دیاتومه، مانند فیلتر شنی است اما این فیلتر همواره نیازمند افزایش خاک دیاتومه تازه است. مزایا – کارایی بسیار بالا در حذف انواع کدورت معایب – نیاز به تعمیر و نگه‏داری زیاد – نیاز به تعویض شبکه ‏بندی داخلی (هر ۲ تا ۳ سال یک بار) – نیاز به پیاده ‏کردن کامل فیلتر هر ۶ ماه یک بار جهت شتسشوی پودر خاک دیاتومه‏ای که با پس‏شویی پاک نمی‏شود. – سوراخ‏ شدن شبکه‏ بندی داخل فیلتر با گذشت زمان استخر سازان ایران مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب یابی ، سرویس دوره ای تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی ، استخر ، سونا ، جکوزی</span><span style="font-family: IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: left;"><span style="text-align: right;"><font color="#555555" face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">09123645433</span></font></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: left;"><span style="text-align: right;"><font color="#555555" face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">09023645433</span></font></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: left;"><span style="text-align: right;"><font color="#555555" face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">09357001380</span></font></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: left;"><span style="text-align: right;"><font color="#555555" face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">estakhrsazaniran@gmail.com</span></font></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: left;"><span style="text-align: right;"><font color="#555555" face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png" style="max-width: 570px; max-height: 570px;"></div></div> text/html 2019-12-22T07:47:37+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده تهویه مطبوع استخرهای شنا http://www.estakhrsazaniran.ir/post/46 <div style="text-align: center;"><img src="https://estakhrbama.com/wp-content/uploads/2018/07/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-5.png" alt="Related image"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;">گروه استخر سازان ایران مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : پارک آبی ، مجتمع آبدرمانی ، آبنما ، حمام سنتی ، مرکز ماساژ ، استخر ، سونا ، جکوزی در ایران و کشورهای همجوار گروه بازرگانی نقیب سازه مشاوره ، محاسبه ، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات کامل پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، استخر ، سونا ، جکوزی در ایران تهویه مطبوع استخرهای شنا در انتخاب مصالح سیستم تهویه مطبوع و کنترل های مورد استفاده در استخرهای شنا باید دقت زیادی صورت گیرد تا در اثر وجود رطوبت، محیط خورنده و یا به دلیل تقطیر بخار آب صدمه نبینند. با تغذیه هوای تازه به محوطه استخر می توان شدت تقطیر آب و خوردگی را کنترل کرد. در این صورت برای جلوگیری از اتلاف انرژی باید از سیستم های بازیافت حرارت استفاده کرد. طراحی سیستم های تهویه مطبوع ، گرمایش و هوای تازه باید به گونه ای باشد که شرایط آسایش برای تماشاچیان و نیز شناگران داخل یا خارج آب فراهم شود. از حرکت زیاد هوا و ایجاد کوران در سطح استخر باید اجتناب گردد. اگر استخر دارای دیوار یا شیشه های مشرف به هوای آزاد است، کنترل تقطیر بخار و حرکت هوای سرد مشکل تر و پر هزینه تر خواد بود. با منفی کردن فشار هوای محوطه استخر نسبت به فضاهای مجاور می توان آن را از فضاهای مجاور تفکیک کرد. هنگامی که رطوبت هوای خارج مناسب باشد با تغذیه هوای تازه به مقدار کفی می توان تا حدودی پاسخگوی بارهای نهان بود. وقتی رطوبت هوای خارج زیاد است لازم است از کویل دوباره گرمکن یا سایر سیستم های کنترل کننده رطوبت استفاده شود. در این بخش سه نوع استخر بررسی خواهد شد: ۱ . استخر بدون تماشاچی ۲ . استخر با تماشاچی ۳ . استخرهای آب درمانی سیستم های هوارسان استخرها معمولا برای سرمایش یا رطوبت زدایی با استفاده از ۱۰۰ درصد هوای تازه انتخاب می شود. در فصول زمستان که رطوبت و درجه حرارت هوای خارج کمتر از شرایط طراحی استخر است، مقدار هوای تازه توسط یک رطوبت سنج کنترل می شود. قسمت تماشاچیان باید سیستم تغذیه هوای مختص به خود داشته باشد و به دلیل رطوبت زیاد هوا و بوی کلر در محوطه استخر، برگشت یا تخلیه هوای محوطه استخر از قسمت تماشاچیان مجاز نیست. چون باید در استخرها مقدار زیادی رطوبت از هوا گرفته شود، سیستم های تهویه مطبوع آنها باید از نوع تمام هوا باشد. استفاده از عایق حرارتی در دیوارها، گرم نگاه داشتن کانال عبور لوله های استخر، استفاده از پرده هوای گرم در روی دیوارها و شیشه های مشرف به هوای آزاد و استفاده از پانل های تشعشعی موجب افزایش آسایش افراد خواهد شد. معیارهای طراحی در تهویه مطبوع استخرهای شنا: شرایط طراحی استخرها به شرح زیر می باشد: هوای داخل: استخرهای معمولی ۷۵ تا ۸۵ درجه فارنهایت و رطوبت ۵۰ تا ۶۰ درصد استخرهای آب درمانی ۸۰ تا ۸۵ درجه فارنهایت و ۵۰ تا ۶۰ درصد رطوبت آب استخر: استخرهای معمولی ۷۵ تا ۸۵ درجه فارنهایت استخرهای آب درمانی ۸۵ تا ۹۵ درجه فارنهایت استخرهای مسابقه ۷۲ تا ۷۵ درجه فارنهایت استخرهای نگهداری حیوانات دریایی ۰۱۷ تا ۱۰۲ درجه فارنهایت مقدار رطوبت نسبی استخرها نباید از مقادیر پیشنهاد شده کمتر باشد زیرا موجب اثر سرمایش تبخیری بر روی افراد خارج شده از آب و افزایش مقدار تبخیر از سطح استخر (که افزایش بار حرارتی استخر را به همراه دارد) خواهد شد. رطوبت نسبی بیشتر از مقادیر پیشنهادی نیز علاوه بر تشدید خوردگی و تقطیر رطوبت، باعث عدم آسایش افراد خواهد شد. مقدار حداقل هوای تازه در تهویه مطبوع استخرهای شنا: هنگامی که برای دفع رطوبت از تغذیه هوای تازه استفاده می شود، مقدار هوا باید به حد کافی باشد تا بتواند آب تبخیر شده از سطح استخر را جذب و به خارج منتقل کند. اگر از سیستم های رطوبت گیری مکانیکی برای این امر استفاده می شود، برای تعیین اندازه رطوبت گیر باید مقدار تبخیر آب محاسبه گردد. اگر برای کنترل رطوبت فقط از تغذیه هوای جایگزین استفاده می شود، شرایط هوای خارج را باید در مناطق سردسیر به دقت مطالعه کرد زیرا در اکثر مواقع شرایط مناسب برای انتقال رطوبت وجود ندارد. نتایج محاسبات نشان داده است که در اغلب موارد باید هوای استخر را یک یا دو بار در ساعت تعویض کرد. در اکثر مقررات وقتی برای استخر سیستم تهویه مطبوع وجود نداشته باشد ، تعداد دفعات تعویض هوا ۶ مرتبه در ساعت ذکر شده است. اگر ظرفیت هوادهی هواساز (هوارسان) بیشتر از مقادیر محاسبه شده باشد، می توان مقداری هوای برگشت به دستگاه هواساز برگرداند. در این صورت باید سیستم دارای فن برگشت – تخلیه باشد تا بتوان مقادیر هوای تازه ، هوای تخلیه و هوای برگشت را کنترل کرد به نحوی که در شرایط آب و هوای نامساعد نیز مقدار رطوبت و درجه حرارت قابل کنترل باشد. در انتخاب فیلتر هوای دستگاه های هواساز (بخصوص فیلترهایی که مواد آنها با کلر موجود در هوا واکنش انجام می دهند) باید دقت کافی به عمل آید. مقدار صدای مجاز محوطه استخر حدود ۴۵ NC تا ۵۰ NC است. سیستم تهویه مطبوع اختصاصی: در ساخت و محوطه استخر نباید از فلزات آهنی استفاده کرد و از بام و دیوارها باید توسط عایق های ضد رطوبت محافظت شود. به دلیل احتمال ایجاد رطوبت زیاد، برای سقف های کاذب، سیستم تهویه مطبوع اختصاصی در نظر گرفت. رعایت نکردن این موضوع موجب خوردگی پنهان سقف کاذب، لامپ ها، تکیه گاه ها و سایر اجزا خواهد شد. تمام اجزا سیستم گرمایش، توزیع هوا و هواساز ها که در تماس مستقیم یا غیر مستقیم با هوای خورنده استخر قرار دارند باید از جنس مواد مقاوم انتخاب شوند. چنانچه رعایت این موضوع از نظر اقتصادی میسر نیست ، باید این اجزا را با موادی که مقاومت آنها در برابر خوردگی زیاد است، پوشاند. کانال های هوای ناحیه استخر را می توان از جنس آلومینیوم، فولاد گالوانیزه و یا سایر مواد مقاوم در برابر زنگ زدگی انتخاب کرد. فشار محوطه استخر باید حدود ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۵ in.w کمتر از فضاهای مجاور باشد. هوای ورودی به استخر را می توان از طریق ناحیه دوش ها و توالت ها تخلیه کرد ولی بهتر است سیستم تخلیه هوای این ناحیه مجزا باشد. اتاق های رختکن و اداری دارای تغذیه مستقل هستند و فشار آنها نسبت به محوطه استخر مثبت است. با ما تماس بگیرید</span></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: left; font-size: 12px;"><span style="text-align: right;"><font face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">09123645433</span></font></span></div><div style="text-align: left; font-size: 12px;"><span style="text-align: right;"><font face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">09023645433</span></font></span></div><div style="text-align: left; font-size: 12px;"><span style="text-align: right;"><font face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">09357001380</span></font></span></div><div style="text-align: left; font-size: 12px;"><span style="text-align: right;"><font face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">estakhrsazaniran@gmail.com</span></font></span></div><div style="font-size: 12px;"><span style="text-align: right;"><font face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png" style="max-width: 570px; max-height: 570px;"></div></div> text/html 2019-12-22T07:36:44+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده موتورخانه استخر http://www.estakhrsazaniran.ir/post/44 <div style="text-align: justify;"><img src="http://www.tomestakhr.com/wp-content/uploads/2016/09/ss53.png" alt="Related image"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;">تاسیسات استخر های شنا بنا به کاربرد و محل استفاده آن ها متفاوت است اما در اکثر استخر ها برای سیستم تاسیسات آن از موتورخانه استفاده می کنند. استخر ها اگر به صورت سرپوشیده و یا سرباز باشند نحوه استقرار و تجهیز موتورخانه آن ها متفاوت است. در استخر های سرباز نیاز به گرمایش و سرمایش محیط نمی باشد و تنها تصفیه و گرمایش آب نیازمند سیستم های تاسیساتی است. این در حالی است که در استخر های سرپوشیده و در پارک های آبی سرپوشیده سیستم های گرمایشی و سرمایشی مناسب باید برای استخر انتخاب گردد و در موتورخانه استخر قرار گیرد. در صورت سرپوشیده بودن استخر های شنا نیاز به تهویه سالن، وجود دارد. سالن مورد استفاده باید در درجه حرارت مناسب و رطوبت مطلوب باشد. برای تامین این درجه حرارت باید از وسایل سرمایشی و گرمایشی استفاده کرد که در این کتابچه به بررسی این مسائل نمی پردازیم و تنها به نوع سیستم تامین کننده این حرارت و رطوبت اشاره خواهد شد. مقدمه طراحی موتورخانه استخر شنا این مقاله در 5 فصل به بررسی محاسبات مورد نیاز جهت تجهیزات موتورخانه یک استخر شنا می پردازد. 5 فصل شامل: 1. مقدمه استخر 2. گرمایش استخر 3. فیلتراسیون استخر 4. سیستم پمپاژ 5. یک مثال طراحی موتور خانه استخر کامل حل شده با توجه به فصول آموزش داده شده. با پیشرفتهایی که در چند سال اخیر حاصل شده است، شیوه ها و مفاهیم طراحی استخرها تغییر پیدا کرده و ویژگی های جدیدی به آنها اضافه شده است. طرح های جدید با توجه به توصیه های مشاوران استخرسازی درباره چیدمان، استقرار و شکل استخر تهیه می شوند. مهندسان تاسیسات نیز باید مطابقت داشتن کلیه تجهیزات استخر را با مقتضیات جریان و فیلتراسیون آن مورد بررسی قررار داده و تایید کنند. البته ملاحظات دیگری چون سیستم های الکتریکی، نوع پمپ ها، نوع فیلترها و شیمی آب نیز وجود دارند. سازندگان استخرها باید بخوبی با تجهیزات مورد استفاده در استخرها، رنگها و پرداختهای سطوح، شیمی آب، پمپاژ مکانیکی،فیلتراسیون، سیستمهای گرمایش و الکتریکی آشنایی داشته باشند. استخر شنا (موتورخانه ی استخر شنا) استخر های شنا برای کاربری های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که بنا بر کاربری آن، دارای قسمت¬های متفاوتی می باشند. یک استخر عمومی، دارای بخش هایی است که در زیر به آن اشاره می کنیم: 1. سالن استخر 2. استخر شنا 3. جکوزی 4. سونا بخار 5. سونا خشک 6. حوضچه آب سرد 7. ورودی 8. رخت کن 9. دوش ها 10. دستشویی ها برای عملکرد بهینه ی این بخش ها نیاز به یک سیستم تاسیساتی یکپارچه است تا بتواند محیطی مناسب را برای شناگران تامین کند. برای برآورد این نیاز، تاسیسات یکپارچه ای را در فضایی به نام موتورخانه استخر تعبیه می کنند. موتورخانه های معمولی استخر دارای تجهیزات زیر می باشند: • دیگ آبگرم • دیگ بخار • سختی گیر • فیلتر شنی • مبدل حرارتی • منبع کویل دار • موگیر • پمپ • شیر آلات و اتصالات طراحی موتورخانه استخر شامل 3 بخش کلی می باشد. • بخش اول واحد گرمایش • بخش دوم تصفیه آب • بخش سوم پمپاژ برای بررسی موتورخانه ی یک استخر لازم است تا تک تک واحد های استخر به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند تا تمامی تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد آسایش شناگران مشخص شود. آب مناسب استخر آب حیاتی ترین پارامتر استخر است. آب شهر با دمای 10-20 درجه سانتی گراد (بسته به شهر و یا کشور مورد استفاده) وارد موتورخانه شده و این آب قبل از ورود به استخر می باید مراحلی را طی کند، به دمای آسایش انسان نزدیک شود و در استخر مورد استفاده قرار گیرد، آب شهر همچنین باید سختی گیری شده و تصفیه گردد و در مراحلی مواد شیمیایی نظیر کلر به آب اضافه گردد تا ذرات و مواد مضر آن گرفته شود. آب مورد استفاده در استخر شنا امکان جذب میکروب و ویروس را دارد و باید همواره از سلامت آن اطمینان حاصل کرد. برای مقابله با این مشکلات از فیلتر ها و مواد شیمیایی استفاده می شود. یکی دیگر از مشکلات مربوط به آب در سیستم موتورخانه استخر، سختی آن است که همه ساله میلیونها دلار در جهان صرف نگهداری و تعمیرات تجهیزات و لوله‌کشی‌های آسیب دیده از آن می‌شود. مکانیزم ایجاد سختی آب بدین صورت است که بخار آب در جو چگالیده شده، دی اکسید کربن هوا را در خود حل می‌کند و تشکیل اسید ضعیفی بنام اسید کربنیک می‌دهد. این اسید همراه با قطرات باران به زمین می‌بارد. از خاکهای سطحی عبور کرده و به بستر‌های سنگی زیر زمینی که معمولاً سنگ آهک می‌باشند می رسد، سنگ آهک مخلوطی از کربنات کلسیم و منیزیم است. اسید ضعیف، آهک را در خود حل می‌کند و موجبات سختی آب را فراهم می‌آورد. برای مقابله با این مشکل از سختی گیر استفاده می شود. تاسیسات سالن استخر استخر ها به دو صورت سرباز و سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت سرپوشیده بودن استخر های شنا نیاز به تهویه سالن، وجود دارد. سالن مورد استفاده باید در درجه حرارت مناسب و رطوبت مطلوب باشد. برای تامین این درجه حرارت باید از وسایل سرمایشی و گرمایشی استفاده کرد که در این کتابچه به بررسی این مسائل نمی پردازیم و تنها به نوع سیستم تامین کننده این حرارت و رطوبت اشاره خواهد شد. در استخر های سرباز، نیاز به تهویه محیط وجود ندارد و تنها آب استخر باید از لحاظ تمیزی و درجه حرارت مورد بررسی قرار بگیرد. تاسیسات جکوزی جکوزی در دمای مطلوب بین 36 تا 42 درجه کار می کند و باید آبی تمیز داشته باشد. برای تامین این شرایط نیاز به تاسیساتی است که در زیر نمای شماتیک این سیستم نشان داده می شود. جکوزی ها دارای سیستم های جت پمپ هستند تا با فشار آب و برخورد آن به بدن شناور، آب درمانی جکوزی تکمیل گردد. حوضچه آب سرد استخر برای استفاده از سونای خشک نیاز به نصب تاسیسات در موتورخانه نمی باشد و در این قسمت به بررسی آن نمی¬پردازیم. حوضچه آب سرد برخی از پزشکان، فواید بسیار زیادی را برای استفاده از حوضچه های آب سرد بر می شمرند. برای عملکرد صحیح حوضچه های آب سرد، می توان راه های مختلفی را انتخاب نمود. در بعضی از استخر ها از سیستم های سرمایش مانند چیلر کمک می گیرند تا درجه حرارت این حوضچه را پایین نگاه دارند. ورودی و رخت کن در سالن ورودی و رختکن یک استخر، باید با تهویه مناسب و استفاده از سیستم های سرمایشی و گرمایشی، محیطی آرام را برای شناگر ایجاد کرد. برای طراحی تاسیسات این دو قسمت مشابه کتاب های طراحی تهویه مطبوع همچون کتاب کریر عمل می کنیم. دوش ها و دست شویی ها آب بهداشتی مناسبی که برای دست شویی و دوش ها مورد نیاز است باید در درجه حرارت مناسب در اختیار شناگران قرار گیرد که برای تامین این آب باید از تاسیساتی همچون نمای شماتیک زیر استفاده کرد. در این نما نحوه سیرکولاسیون آب و تجهیزات مورد استفاده برای گرمایش این آب نشان داده شده است. حال پس از بررسی اجمالی بخش های مختلف استخر و تاسیسات مورد استفاده برای آن ها، به محاسبات سیستم های تاسیساتی برای استخر شنا می پردازیم. برای راحت تر شدن محاسبات مطلب را در 3 فصلِ گرمایش، فیلتراسیون و پمپاژ ارائه می کنیم و در انتها نیز به حل مثالی برای استخر می پردازیم. گروه استخر سازان ایران سرویس دوره ای ، تعمیرات و نگهداری استخر ، سونا ، جکوزی تخصص ماست با ما تماس بگیرید&nbsp;&nbsp;</span></div><div style="text-align: left;"><span style="text-align: right;"><font color="#555555" face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">09123645433</span></font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="text-align: right;"><font color="#555555" face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">09023645433</span></font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="text-align: right;"><font color="#555555" face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">09357001380</span></font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="text-align: right;"><font color="#555555" face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">estakhrsazaniran@gmail.com</span></font></span></div><div style="text-align: left;"><span style="text-align: right;"><font color="#555555" face="IRANSans, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png"></div> text/html 2019-12-20T10:22:38+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده سقف استخر با قابلیت باز و بسته شدن http://www.estakhrsazaniran.ir/post/43 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6" color="#3366ff">سقف استخر با قابلیت باز و بسته شدن</font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/c13w_سقف_متحرک_استخر.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dwsx_سقف_آکاردئونی_استخر.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wu7k_سقف_آکاردئونی_استخر_سازان.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/h1dt_سقف_آکاردئونی_استخر_سازان_ایران.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zme5_سقف_استخر.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png"></div> text/html 2019-12-20T08:29:32+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده استخر فایبر گلاس http://www.estakhrsazaniran.ir/post/42 <div style="text-align: center;"><br></div><a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/" target="" title=""><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="7" color="#000099"><b>استخر فایبرگلاس</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="7" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"></div></a><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; font-family: iranyekanwebbold; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 22px; text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(28, 39, 109); margin: 7.5pt 0cm; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">معرفی استخر فایبر گلاس</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 16.5pt; font-family: iranyekanwebbold, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 15pt; text-align: justify; line-height: 26.25pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style=""><u style=""><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">گروه تخصصی استخر سازان ایران&nbsp; :&nbsp; <a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/" style="">استخر پیش ساخته<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family:&quot;iranyekanwebregular&quot;,&quot;serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></a></span></u></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular"><a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/">فایبر گلاس</a> بدلیل اینکه به صورت یکپارچه </span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular">از جنس <a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/">فایبرگلاس</a> ساخته می شود دیگر نیازی</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular">به ماده آب بند برای آب بندی نداشته ،</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:iranyekanwebregular; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:iranyekanwebregular">این نوع از استخر</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular">های پیش ساخته</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular">برای ایجاد استخر بر روی زمین و پشت بام ها گزینه مناسبی هستند. </span></b><b style=""><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;iranyekanwebregular&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 15pt; text-align: justify; line-height: 26.25pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;iranyekanwebregular&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/" target="_blank"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;">استخر فایبر گلاس</span></a></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;iranyekanwebregular&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular">در شکل ها و با کیفیت متریال متنوع و طراحی های خاص می تواند تولید شود و با وجود</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular">دارا بودن خواص مکانیکی منحصر بفرد از صرفه اقتصادی قابل توجهی نیز برخوردار</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular">است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;iranyekanwebregular&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 15pt; text-align: justify; line-height: 26.25pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:iranyekanwebregular">یکی از مقاوم ترین مصالح موجود برای ساخت مخازنی که در معرض صدمات ناشی از حرارت و اسید هستند ماده فایبرگلاس است به عنوان مثال</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: iranyekanwebregular;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: iranyekanwebregular">سینک های آزمایشگاهی ضد اسید پلیمری نمی توانند از <a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/">پلی اتلین</a> ساخته شوند</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:iranyekanwebregular; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:iranyekanwebregular">زیرا</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:iranyekanwebregular; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:iranyekanwebregular">اسید به سرعت با پلی اتلین واکنش نشان داده و سبب خوردگی می شود</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b><b style=""><span lang="FA" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:iranyekanwebregular; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:iranyekanwebregular">و در این موارد از <a href="http://www.estakhrsazaniran.ir/">فایبر گلاس<span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></a>استفاده می کنند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b style=""><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<font color="#1c276d"><o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(28, 39, 109); text-align: justify;"><b><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p></h2></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/b8ks_استخر_در_پشت_بام_شما.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/o5ur_استخر_در_پشت_بام.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/r7fm_استخر_فایبرگلاس.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h2 dir="RTL" style="text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#3333ff" style="" size="5"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مزایای استخر فایبر گلاس پیش ساخته</span><span dir="LTR" style="font-family: iranyekanwebbold, serif;"><o:p></o:p></span></font></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0cm; margin-bottom: 5.25pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"></p><ul><li style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#333333">&nbsp; </font></span></span></b><!--[endif]--><font color="#333333"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">یکی از مزایای اصلی استخر پیش ساخته فایبرگلاس</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مدت زمان نصب و راه اندازی کوتاه آن در مقایسه با استخرهای بتنی و سنتی است به طوریکه ساخت استخر فایبرگلاس</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">از زمان شروع تا راه اندازی بین 7 تا 15 روز زمان لازم است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">از دیگر مزایای این نوع از استخر های پیش ساخته هزینه های اندک نگهداریری آنهاست، به طور کلی </span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">هزینه های نگهداری استخر ها بالا می باشد</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">اما استخر فایبر گلاس در مقایسه با استخر های سنتی با توجه به متریال استفاده شده رسوب نمی گیرد و بنابراین هزینه نگه داری آن کمتر است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استخر های</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پیش ساخته فایبرگلاس دارای دوام و طول عمر طولانی نسبت به استخرهای بتنی با پوشش سرامیک و یا سیمان و پلاستر هستند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">آب بندی صد درصد از خصوصیات این استخر های پیش ساخته است.</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نشت آب یکی از مشکلاتی است که استخر داران با آن دست پنجه نرم می کنند تا جایی که</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">گاهی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">مالک را مجبور به خالی کردن استخر می نماید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استخر های پیش ساخته فایبر گلاس دارای پله ها و سکوهای زیبا و کاربردی برای ورود و استراجت هستند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">این نوع از استخر ها قابلیت ترمیم بالایی دارند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">7.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پوشش صیقلی</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">و عدم وجود تخلل در سطح استخر</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">پیش ساخته</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">فایبرگلاس خاصیت ضد جلبک به این استخر می دهد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">8.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">استخر فایبرگلاس در برابر مواد اسیدی و دیگر مواد شیمیایی خورنده مقاومت دارد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></font></li><li style="text-align: justify;"><font color="#333333"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;">9.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">وجود سطح نهایی صاف و بدون گوشه</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">در استخر های پیش ساخته فایبرگلاس علاوه برافزایش زیبایی نظافت استخر را آسان می نماید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: iranyekanwebregular, serif;"><font color="#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><font color="#1c276d"><o:p></o:p></font></span></b></li></ul><!--[if !supportLists]--><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png"></div> text/html 2019-12-10T07:07:07+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده بهترین نوع روکش استخر http://www.estakhrsazaniran.ir/post/40 <p style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_استخر_سازان_ایران.png"></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">از لحاظ فنی، همه چیزی که واقعا برای پوشش&nbsp;<a href="http://estakhrsazaniran.com/" target="" title=""><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">استخر</span>&nbsp;</a>نیاز دارید یک ورق بزرگ از پلاستیک است. پلاستیک یک مانع برای جلوگیری از تبخیر بخار است.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">&nbsp;بهترین نوع&nbsp;<a href="http://estakhrsazaniran.com/" target="" title="">کاور استخر</a>&nbsp;روکش های نایلونی است. آنها از مواد ویژه مانند پلی اتیلن تثبیت کننده UV، پلی پروپیلن یا وینیل ساخته شده اند. آنها می توانند شفاف یا مات باشند. این نوع&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">روکش استخرها</span>&nbsp;می توانند روشن یا &nbsp;به رنگ تیره باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">روکش استخرهای</span>&nbsp;نایلونی یکی از مقرون به صرفه ترین روکش ها است، که یک&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">کاور استخر</span>&nbsp;مناسب برای استخرها میباشد. این&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;"><a href="http://estakhrsazaniran.com/" target="" title="">روکش استخر</a>ها</span>&nbsp;از جنس نایلون های حبابی شبیه به مواد بسته بندی هستند. به جز آنها از یک نوع ضخیم تر پلاستیکی و از مهارکننده های UV استفاده می کنند.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">&nbsp;پوشش وینیل شامل مواد سنگین تر است و مقاوم تر از&nbsp;<a href="http://estakhrsazaniran.com/" target="" title="">روکش استخرهای</a>&nbsp;حبابی است. پوشش های عایق با یک لایه نازک از عایق انعطاف پذیر بین دو لایه وینیل موجود است.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><br></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">&nbsp;استخرهای روباز در فضای باز گرما را از خورشید جذب می کنند و 75 تا 85 درصد انرژی خورشیدی را که به سطح استخر نفوذ می کند جذب می کند. این سهم مهمی در نیاز گرمایش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">استخر</span>&nbsp;است. در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">کاور استخر</span>، میزان بهره خورشیدی به میزان کم، بسته به نوع استفاده شما کاهش می یابد. پوشش حبابی شفاف می تواند جذب انرژی خورشیدی را به میزان 5 تا 15 درصد کاهش دهد. پوشش کاملا پوشیده آن را 20 تا 40 درصد کاهش می دهد. اما در از دست دادن انرژی جذب شده بسیار کارآمد هستند.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><a href="https://www.instagram.com/estakhrsazaniran/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://perabellfoodbar.com/wp-content/uploads/2018/05/instagram-new-2016-logo-D9D42A0AD4-seeklogo.com_.png" alt="" style="max-width: 570px; max-height: 570px;"></a></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">کاور استخر</span>&nbsp;باید در طول فصل شنا شما استفاده شود. اگر از استخر خود در طول روز استفاده می کنید، قبل از شنا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">روکش استخر</span>&nbsp;را بکشید و پس از پایان کار با استخر،&nbsp;<a href="http://estakhrsazaniran.com/" target="" title="">کاور استخر</a>&nbsp;را باز کنید.</p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">&nbsp;اگر از استخر خود تنها در شب استفاده میکنید، بازدهی استخر بستگی به این دارد که آیا تبخیر و دیگر تلفات تبخیر که توسط&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">روکش استخر</span>&nbsp;کاهش می یابد، چقدر است.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">با&nbsp;<a href="http://estakhrsazaniran.com/" target="" title="">روکش استخر</a>&nbsp;با کیفیت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke-color: transparent; font-weight: 700;">کاور ایران</span>&nbsp;تلفات انرژی و مواد شیمیایی آب استخر خود را کاهش دهید.</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><img src="http://uupload.ir/files/ivz4_استخر_سازان_ایران.jpg"></p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><br></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;">بعد از اجرا</p><p style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><br></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><img src="http://uupload.ir/files/kfz3_pool_cover.jpg"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px;"><br></p> text/html 2019-12-02T07:30:14+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده روکش محافظ حبابدار استخر http://www.estakhrsazaniran.ir/post/39 <p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: IRANSans;"><strong style="box-sizing: border-box;"><font color="#000099" style="" size="6">افتخار ملی = تولید ملی</font></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: IRANSans;"><strong style="box-sizing: border-box;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png"></strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">چرا باید از روکش حباب دار استفاده کنیم؟</strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">استفاده از روکش محافظ استخر باعث&nbsp;صرفه جویی در آب مصرفی، ذخیره انرژی گرمایی و&nbsp;تمیزی آب می گردد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><img alt="" src="http://www.parssadra.com/images/Makan%20Pictures/Floating%20covers/590618572.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin-left: 50px; margin-right: 50px; width: 700px; height: 525px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><br></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">ذخیره و صرفه جویی آب</strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">روکش محافظ حباب دار استخر، از تبخیر آب استخر به میزان 98% جلوگیری می کند. بدینوسیله، مصرف آب بسیار کاهش یافته، همچنین خود باعث حفظ منابع حیاتی طبیعی می گردد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><img alt="" src="http://www.parssadra.com/images/Makan%20Pictures/Floating%20covers/WhatsApp%20Image%202018-11-13%20at%209.36.16%20AM(4).jpeg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin-left: 50px; margin-right: 50px; width: 700px; height: 525px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">ذخیره انرژی</strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">با استفاده از روکش محافظ حباب دار استخر، شما می توانید مصرف انرژی خود را تا میزان 90% کاهش دهید. تبخیر سطحی به واسطه وزش باد به تنهایی 60% از گرمای آب را از دست می دهد و 30% دیگر به صورت انرژی گرمایی تابشی هدر می رود. 10% گرما نیز از طریق کف استخر هدر می رود.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">در طول روز روکش محافظ حباب دار دمای استاندارد استخر شما را تا&nbsp;<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">10°c</span>&nbsp;گرمتر می کند. این عمل &nbsp;بواسطه عبور گرمای خورشید از روکش حباب دار و گرم شدن سطح آب و در ادامه با جذب گرما و انتقال آن توسط جذب مستقیم آب صورت می گیرد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">یک روکش محافظ حباب دار استخر همچنین در حفظ گرمای استخر هنگام شب کمک کرده به نحوی که در مقابل سرمای هوای محیط بصورت یک عایق عمل کرده و جلوی کاهش دمای استخر را می گیرد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">برایندی از انرژی گرمایی ذخیره شده در طول روز و همچنین از دست ندادن گرما در طول شب، بطور چشمگیری باعث کاهش مصرف انرژی در استخر شما می شود. تبخیر سطحی آب، بزرگتری عامل اتلاف انرژی استخر می باشد که در مواردی بالغ بر 70% انرژی هدر می رود.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://www.parssadra.com/images/Makan%20Pictures/Floating%20covers/Sample%20pools/bubble4.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin-left: 50px; margin-right: 50px; width: 700px; height: 360px;"></strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">صرفه جویی در مصرف مواد شیمیایی نگهدارنده و تمیزی آب</strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">روکش استاندارد استخر، مصرف مواد شیمیایی نگهدارنده استخر را بقدار 50% کاهش می دهد. دو عامل اصلی این کاهش مصرف عبارتند از جلوگیری از ورود آلایندگی و تبخیر مواد نگهدارنده می باشد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">با داشتن چنین روکشی، جلوی ورود آشغال و آلاینده به درون آب گرفته می شود. هرگونه آلاینده ای که وارد آب می شود باهث مصرف کلر و متقابلا" کاهش مواد شیمیایی مورد نیاز می شود.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><img alt="" src="http://www.parssadra.com/images/Makan%20Pictures/Floating%20covers/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D8%A7--%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin-left: 50px; margin-right: 50px; width: 700px; height: 247px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">چه زمانی باید از روکش محافظ حبابدار استخر استفاده کرد؟</strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">برای بیشترین بهره مندی از یک استخر شنا، همیشه روکش استخر را بسته نگه دارید و تنها زمانی روکش را باز کنید که قصد استفاده از استخر را دارید.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><img alt="" src="http://www.parssadra.com/images/Makan%20Pictures/Floating%20covers/Sample%20pools/bubble3.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin-left: 50px; margin-right: 50px; width: 700px; height: 525px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">ویژگی ها:</strong></p><ul dir="rtl" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box;">گارانتی سه ساله روکش استخر</li><li style="box-sizing: border-box;">گرم شدن استخر در صورت استفاده از روکش های نیمه شفاف</li><li style="box-sizing: border-box;">کاهش مصرف مواد شیمیایی نگهدارنده استخر تا 50%</li><li style="box-sizing: border-box;">حفاظت در برابر اشعه ماوراِ بنفش</li><li style="box-sizing: border-box;">کمک به کاهش تبخیر سطحی آب تا 89%</li><li style="box-sizing: border-box;">صرفه جویی در هزینه های مصرف انرژی تا 75%</li><li style="box-sizing: border-box;">کاهش آلودگی&nbsp;های محیطی آب استخر</li><li style="box-sizing: border-box;">دارای گواهینامه ISO 9001، تضمین کیفیت مستمر&nbsp;</li></ul><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;"><img alt="" src="http://www.parssadra.com/images/Makan%20Pictures/Floating%20covers/WhatsApp%20Image%202018-11-13%20at%209.36.16%20AM(3).jpeg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin-left: 50px; margin-right: 50px; width: 700px; height: 525px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;<img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: right;">&nbsp;</p> text/html 2019-08-23T09:43:47+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده نمونه کار روکش استخر + مزایای کاور استخر http://www.estakhrsazaniran.ir/post/38 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ivz4_استخر_سازان_ایران.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kfz3_pool_cover.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/estakhrsazaniran/" target="" title="اینستاگرام استخرسازان ایران" style="font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://perabellfoodbar.com/wp-content/uploads/2018/05/instagram-new-2016-logo-D9D42A0AD4-seeklogo.com_.png" alt="" style="max-width: 570px; max-height: 570px;"></a></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAE0HVububjVYYLyUng" target="" title="عضویت در تلگرام استخرسازان ایران" style="font-size: 9pt; color: rgb(184, 39, 37); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 100ms ease-in 0s;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.masbi.com/images/news/mpiroozi44/12654_1.png" alt="" style="max-width: 570px; max-height: 570px;"></a></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n1rr_روکش_استخر.jpg" alt=""></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sbgf_استخرسازان_ایران.jpg" alt=""></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><b style=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="5"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="letter-spacing: 0px; text-align: justify; max-width: 570px; max-height: 570px;"><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span>&nbsp;مزایای روکش استخر ، استخر_سازان_ایران&nbsp;<span style="letter-spacing: 0px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="letter-spacing: 0px; text-align: justify; max-width: 570px; max-height: 570px;"></span><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><ul style="list-style-type: none; margin: 0px 0px 24px 20px; padding: 0px 0px 0px 30px; text-align: -webkit-right; box-sizing: border-box; border: 0px;"><li style="list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; box-sizing: border-box; border: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="max-width: 570px; max-height: 570px; letter-spacing: 0px;">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Yekan; letter-spacing: 0px;"><b>گرم نمودن آب استخر برای استخر روباز در نتیجه افزایش فصول قابل استفاده از استخر بدون نیاز به سیستم گرمایش</b></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="max-width: 570px; max-height: 570px; letter-spacing: 0px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; letter-spacing: 0px;"><b>&nbsp;کاهش نرخ تبخیر آب تا میزان 80&nbsp;</b></span><b style="font-family: Mihan-Yekan; letter-spacing: 0px;">% و صرفه جویی در مصرف آب</b></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="max-width: 570px; max-height: 570px; letter-spacing: 0px;">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Yekan; letter-spacing: 0px;"><b>صرفه جویی در مصرف انرژی برای گرم نمودن استخر تا میزان حداقل 70 %</b></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="max-width: 570px; max-height: 570px; letter-spacing: 0px;">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Yekan; letter-spacing: 0px;"><b>تقلیل کارکرد موتور تصفیه خانه و کاهش مصرف انرژی</b></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="max-width: 570px; max-height: 570px; letter-spacing: 0px;">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Yekan; letter-spacing: 0px;"><b>کاهش مصرف مواد شیمیایی ضد عفونی کننده</b></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="max-width: 570px; max-height: 570px; letter-spacing: 0px;">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Yekan; letter-spacing: 0px;"><b>جلوگیری از ورود آلودگی و اجسام خارجی به استخر</b></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="max-width: 570px; max-height: 570px; letter-spacing: 0px;">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Yekan; letter-spacing: 0px;"><b>وزن سبک و حمل و نقل آسان روکش</b></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="max-width: 570px; max-height: 570px; letter-spacing: 0px;">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Yekan; letter-spacing: 0px;"><b>قابلیت تولید در تمامی ابعاد متناظر با اندازه استخر به انتخاب مشتری</b></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="max-width: 570px; max-height: 570px; letter-spacing: 0px;">&nbsp;<b><span style="font-family: Mihan-Yekan; letter-spacing: 0px;">سهولت در باز و بسته نمودن روکش و مقاوم در برابر اشعه UV آفتاب</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; letter-spacing: 0px;">&nbsp;</span></b></p></li><li style="font-size: 16px; list-style-type: none; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; box-sizing: border-box; border: 0px;"><font face="Mihan-Yekan"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="max-width: 570px; max-height: 570px; font-family: tahoma; letter-spacing: 0px;">&nbsp;کاهش رطوبت محیط در استخرهای سرپوشیده و افزایش طول عمر تاسیسات و جلوگیری از رشد باکتری و قارچ در محیط اطراف استخر</b></font></li></ul><div style="text-align: justify;"><p style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px;"><font face="Mihan-Yekan"><b>روکش های حبابدار شرکت ما&nbsp;از رزین های سخت شیمیایی (جنس پلی اتیلن – پلی اورتان) ساخته می شود که پایداری مناسبی در مقابل اشعه خورشید و تغییرات آب و هوایی دارند. قطر قسمت حبابدار روکش های موجود در بازار از ۵ میلی متر الی 16 میلی متر متفاوت می باشد.&nbsp;همچنین ضخامت خود &nbsp;روکش بغیر از &nbsp;قسمت حبابدار&nbsp;&nbsp;آن &nbsp;از ۸۰ میکرون الی ۸۰۰ میکرون در بازار موجود می باشد.</b></font></p><p style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px;"><font face="Mihan-Yekan"><b>قطر و جنس روکش ساخته شده به نحوی می باشد که جمع و باز نمودن آن به سهولت انجام می گردد.</b></font></p><p style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px;"><font face="Mihan-Yekan"><b>سطح داخلی که در تماس با آب می باشد از حباب های دارای هوا تشکیل شده و سطح خارجی، سطح صاف روکش می باشد.</b></font></p><p style="font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px;"><font face="Mihan-Yekan"><b>این روکشها با توجه به نیاز و صلیقه مصرف کننده در سه رنگ، شفاف، آبی و مشکی تولید می شود.</b></font></p></div><div style="text-align: justify;"><div style="font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><strong style="background: transparent; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><br></strong></div><a href="http://estakhrsazaniran.ir/post/1" target="" title="" style="font-size: 14px; color: rgb(104, 104, 118); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s; text-align: -webkit-right;"><h2 class="vc_custom_heading" style="box-sizing: border-box; line-height: 36px; color: rgb(46, 46, 46); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-size: 30px; letter-spacing: -0.48px; opacity: 1; visibility: visible; transition: opacity 0.24s ease-in-out 0s; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration: inherit; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; margin: 0px; border: 0px; opacity: 1; color: rgb(51, 102, 255);"><font face="Mihan-Nassim">همین امروز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">استخر بی نظیر</span>&nbsp;خودت رو سفارش بده !</font></span></h2><p style="font-family: Vazir; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; text-align: center;"></p></a><p style="font-size: 12px; color: rgb(103, 103, 103); background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><b>09023645433</b></font></p><p style="font-size: 12px; color: rgb(103, 103, 103); background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><b>09357001380</b></font></p><p style="font-size: 12px; color: rgb(103, 103, 103); background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><b>09123645433</b></font></p><a href="http://estakhrsazaniran.ir/" target="" title="" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s; text-align: -webkit-right;"><p style="color: rgb(103, 103, 103); background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; text-align: center;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: 24px;"><font color="#3333ff">استخر سازان ایران</font></b></p><h2 class="vc_custom_heading" style="color: rgb(46, 46, 46); background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: border-box; line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-size: 30px; letter-spacing: -0.48px; opacity: 1; visibility: visible; transition: opacity 0.24s ease-in-out 0s; text-align: center;"></h2></a><h2 class="vc_custom_heading" style="color: rgb(46, 46, 46); background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: border-box; line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-size: 30px; letter-spacing: -0.48px; opacity: 1; visibility: visible; transition: opacity 0.24s ease-in-out 0s; text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 102, 255);">همین امروز روکش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">استخر بی نظیر</span>&nbsp;خودت رو سفارش بده !</span></font></h2><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 102, 255);">#استخر_سازان_ایران</span></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 102, 255);">#روکش_استخر</span></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 102, 255);">#کاور_استخر</span></font></div></div></div> text/html 2019-07-27T04:45:23+01:00 www.estakhrsazaniran.ir علی اصغر فیض اله زاده جمع کن های تمام استیل ۳۰۴ نگیر با گارانتی http://www.estakhrsazaniran.ir/post/37 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/rmh5_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png"></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);">این نوع </span><span style="font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);"><font color="#ff0000">جمع کن ها</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);"> در مقایسه با مدل های دیگر در این محدوده کیفیت و مدل نظر اکثر مخاطبان را به خود جلب کرده است. دلیل این جلب توجه سادگی ، ظرافت و روان بودن این جمع کن می باشد. یکی دیگر از خصوصیات این جمع کن که حائز اهمیت است و این جمع کن را نسبت به بقیه مستثنا کرده است خاصیت نگیر بودن این محصول است، اغلب افراد بدلیل مرطوب بودن محیط استخر نگران زنگ زدگی جمع کن ها هستند اما این جمع کن از مواد عالی و زد زنگ ساخته شده و خیال مخاطب را برای زنگ زدگی راحت کرده است.</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);"><br></span></div><div><span style="font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);"><font color="#3366ff"><b>برخی از مزایای دستگاه جمع کننده روکش استخر :</b></font></span></div><div><span style="font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);"><font color="#3366ff"><b><br></b></font></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);">1- افزایش عمر مفید روکش استخر</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);">2- سهولت در باز و بسته کردن روکش استخر</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);">3- راحتی رو جابجایی روکش استخر شما</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);">4- قابل حمل بودن</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);">5- وزن سبک</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);">6- امکان فیکس و ثابت کردن در کناره استخر شما با پیچ مخصوص</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: IranSans; font-size: 15px; text-align: justify; -webkit-text-stroke: 1px rgba(0, 0, 0, 0);">و ...</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/trbd_دستگاه_جمع_کننده_روکش.jpeg" alt="دستگاه جمع کننده روکش استخر"></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/graf_روکش_استخر.jpeg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/noal_روکش_استخر.jpeg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://estakhrsazaniran.ir/post/1" target="" title="" style="font-size: 14px; color: rgb(104, 104, 118); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s; text-align: -webkit-right;"><h2 class="vc_custom_heading" style="box-sizing: border-box; line-height: 36px; color: rgb(46, 46, 46); margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-size: 30px; letter-spacing: -0.48px; opacity: 1; visibility: visible; transition: opacity 0.24s ease-in-out 0s; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration: inherit; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; margin: 0px; border: 0px; opacity: 1; color: rgb(51, 102, 255);"><font face="Mihan-Nassim">همین امروز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">استخر بی نظیر</span>&nbsp;خودت رو سفارش بده !</font></span></h2><p style="font-family: Vazir; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; text-align: center;"></p></a><p style="font-size: 12px; color: rgb(103, 103, 103); background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><b>09023645433</b></font></p><p style="font-size: 12px; color: rgb(103, 103, 103); background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><b>09357001380</b></font></p><p style="font-size: 12px; color: rgb(103, 103, 103); background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000"><b>09123645433</b></font></p><a href="http://estakhrsazaniran.ir/" target="" title="" style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s; text-align: -webkit-right;"><p style="color: rgb(103, 103, 103); background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 30px; text-align: center;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: 24px;"><font color="#3333ff">استخر سازان ایران</font></b></p><h2 class="vc_custom_heading" style="color: rgb(46, 46, 46); background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: border-box; line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-size: 30px; letter-spacing: -0.48px; opacity: 1; visibility: visible; transition: opacity 0.24s ease-in-out 0s; text-align: center;"></h2></a><h2 class="vc_custom_heading" style="color: rgb(46, 46, 46); background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: border-box; line-height: 36px; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-size: 30px; letter-spacing: -0.48px; opacity: 1; visibility: visible; transition: opacity 0.24s ease-in-out 0s; text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 102, 255);">همین امروز روکش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px;">استخر بی نظیر</span>&nbsp;خودت رو سفارش بده !</span></font></h2></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 102, 255);"><br></span></font></div>